فروش اقساطی سایپا دیزل

شرکت سایپادیزل به منظور دستیابی به چشم انداز و ماموریت خود، در راستای افزایش رضایت و اعتماد هر یک از  ذینفعان خود و برای تحقق شعار استراتژیک ” سایپادیزل پیشرو در توسعه‌ صنعت حمل‌و‌نقل جاده‌ای ایران“رئوس خط‌ مشی خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

سهامداران

  • بیشینه‌نمودن سود و ارزش سهام از طریق مدیریت ریسک سرمایه گذاری و تامین منابع مالی ارزان به‌منظور اثربخشی بیشتر سرمایه‌گذاری و رضایت صاحبان سهام

دستیابی به دانش توسعه محور

  • توانمند سازی کارکنان از طریق توسعه دانش و شایستگی‌ها در سطوح فردی، گروهی و سازمانیبه منظور افزایش بهره‌وری منابع‌انسانی
  • استفاده از فناوری‌ روز و بهره‌برداری مناسب از زیرساخت‌ها،‌ مواد و انرژی به‌منظور توسعه اثربخشی، مدیریت اطلاعات و دانش و برآورده‌ساختن الزامات سیستم مدیریت و بهبود مستمر و مداوم و اثربخشی آن به‌منظور افزایش بهره‌وری